Copyright 2019  Avalon-Medical AS. Alle rettigheter resevert. Avalon Medical AS tar ikke ansvar for feil i publiserte opplysninger eller feil i bildemateriell.

  • facebook icon
  • linked in icon
  • email icon

Vapotherm

Noninvasiv ventilasjonsstøtte

Maskefritt alternativ til CPAP/BIPAP

 Vapotherm HVNI kan erstatte maskebehandling: Les mer her

For å behandle symptomer på respirasjonssvikt, inkludert hyperkapni, hypoksemi og dyspné.

  • Fullstendig utvasking av CO2-rik og O2-fattig luft i øvre luftveier

  • Gir optimal alveolær ventilasjon og redusert respirasjonsarbeid

  • Ikke avhengig av tett maske

  • Grime med kun 2,7 mm diameter

  • Ingen forstyrrende alarmer på grunn av lekkasje

  • Ingen fuktproblemer .Ny teknologi for fukting av luft

  • Mindre invasivt, forstyrrende og ubehagelig

No Mask No Problem eBook.jpg
Norman Oklahoma.JPG

Se hvordan et sykehus med 44 sengers akuttmottak behandler akutt respirasjonssvikt:

Overlegen teknologi for 100% fukting av luftveiene og redusert motstand

Aldri mer problemer med kondensvann

Utvasking av øvre luftveier ved rask respirasjonsfrekvens og økt pustearbeid krever høy hastighet mer enn flow.

Vapotherm gir opp til seks ganger så høy hastighet som HFNC