google-site-verification=ygtti6uImp8s_Kp157gierLTup8_S4y91OO41aN7w7U

Vapotherm

Noninvasiv ventilasjonsstøtte

Maskefritt alternativ til CPAP/BIPAP

Vapotherm HVNI

kan erstatte maskebehandling: Les mer her

For å behandle symptomer på respirasjonssvikt, inkludert hyperkapni, hypoksemi og dyspné.

  • Fullstendig utvasking av CO2-rik og O2-fattig luft i øvre luftveier

  • Gir optimal alveolær ventilasjon og redusert respirasjonsarbeid

  • Ikke avhengig av tett maske

  • Grime med kun 2,7 mm diameter

  • Ingen forstyrrende alarmer på grunn av lekkasje

  • Ingen fuktproblemer .Ny teknologi for fukting av luft

  • Mindre invasivt, forstyrrende og ubehagelig

Sjekk ut Vapotherm online opplæring

Dokumentasjon

No Mask No Problem eBook.jpg

Brosjyre

Samsvarserklæring.JPG

Sertifikat

EC certificate.JPG

Sertifikat

Bruksanvisning.JPG

Bruksanvisning

Norman Oklahoma.JPG

Se hvordan et sykehus med 44 sengers akuttmottak behandler akutt respirasjonssvikt

Overlegen teknologi for 100% fukting av luftveiene og redusert motstand

Aldri mer problemer med kondensvann

Utvasking av øvre luftveier ved rask respirasjonsfrekvens og økt pustearbeid krever høy hastighet mer enn flow.

Vapotherm gir opp til seks ganger så høy hastighet som HFNC

declaration1.JPG
EC sertfikat.JPG
Bruksanvisning.JPG

Copyright 2020  Avalon-Medical AS.

Alle rettigheter resevert. Avalon Medical AS tar ikke ansvar for feil i publiserte opplysninger eller feil i bildemateriell.

  • Facebook
  • LinkedIn
  • email icon