Copyright 2019  Avalon-Medical AS. Alle rettigheter resevert. Avalon Medical AS tar ikke ansvar for feil i publiserte opplysninger eller feil i bildemateriell.

  • facebook icon
  • linked in icon
  • email icon

langtids oksygenbehandling LTOT

Pasientstyrt dosering av oksygen
Flex O2

Komplett pakke.png

 COMFORT SOFT NESEGRIME 

 

  • Eliminerer trykk mot huden

  • Ingen friksjon mot huden ved aktivitet

  • Termoaktivt materiale gir god passform og sikker plassering

  • Myk og komfortabel for kontinuerlig bruk

  • Forebygger smerter og trykksår

  • Kort utgave med antisnurr tilpasset Flex O2

PRESENTASJON.jpg
Bilde Manual.JPG
Start2