Kompartmentsyndrom

Omnibar kateter for måling av muskellosjetrykk

Raumedic Traumatologi

Brukervennlig:

Behandling:

Pasienten henvises til spesialavdeling som øyeblikkelig hjelp. (4) Når operativ behandling skal igangsettes er fortsatt uklart. Vanligvis måles trykket i losjene, og når dette trykket er under 30 mmHg er ikke operativ behandling nødvendig, dersom ikke klinikken taler for intervensjon. Når trykket er over 30 mmHg anbefales operativ behandling. Det er viktig med kontinuerlig monitorering av trykket og utvikling av trykkforholdene. (2)

(2) Madsen JE, Flugsrud G. Avansert bruddbehandling. 1. utg. Hamar: Legeforlaget AS; 2005.

 • Svært nøyaktig. 

 • Prekalibrert fra fabrikk

 • "0" drift av trykk

 • Kontinuerlig referansetrykk

 • Diameter kun 5F

 • Biokompatibel Polyurethane

 • Godkjent for 29 dagers bruk

 • Enpasient, ingen rengjøring

 • Compartment syndrome 

 Oppfyller nyeste krav i direktiv 93/42/EEC  2019 EMC 4 

 • Mikrochipkateter: Prekalibrert og kontinuerlig referanseverdi

 • Ingen prosedyre for «0»

 • Markedets mest nøyaktige målemetode

Dokumentasjon

Brosjyre.PNG

Brosjyre

hurtigbruksanvisnig.JPG

Hurtigbruksanvisning

Muskellosjesyndrom

Trykk

Polyurtherane

Fleksibel løsning for overvåkning 

NPS3 

Plug and play med direkte avlesning

NPS2 

Plug and play for avlesning via pasientovervåkning.

Kompatibel med "alle"monitorprodusenter.

Dokumentasjon direkte inn i pasientjournal.

 

MPR1 DATALOGGER 

Mål inntil 3 trykk samtidig.

Kontinuerlig visning og lagring av data.

Gir mulighet for høyoppløselig forsknings data.

Kompartmentsyndrom

 

 Kontinuerlig referanse mot atmosfærisk trykk

Copyright 2020  Avalon-Medical AS.

Alle rettigheter resevert. Avalon Medical AS tar ikke ansvar for feil i publiserte opplysninger eller feil i bildemateriell.

 • Facebook
 • LinkedIn
 • email icon