google-site-verification=ygtti6uImp8s_Kp157gierLTup8_S4y91OO41aN7w7U

Data Management

HL7 Gateway 

Nihon Kohdens HL7 Gateway-server tillater datakommunikasjon mellom sykehus eller klinisk informasjonssystem (HIS, CIS) og et Nihon Kohden pasientovervåkingssystem. Den nye gateway-serveren gir sterk støtte for automatisk pasientkartlegging og en løsning for å håndtere EMR (elektroniske medisinske poster). Alle Nihon Kohden pasientovervåkingsenheter kan koble seg til HL7 Gateway. En tilkobling til Nihon Kohden overvåkingsnettverk er obligatorisk.

Dokumentasjon

HL7.jpg

Brosjyre

ECG Gateway 

Anskaffer de 12 bly-EKG-bølgeformanalysedataene fra nattbordmonitorer for lagring i dokumentasjonssystem eller videre behandling i Nihon Kohden polaris.one databasesystem.

Introduksjon av Nihon Kohden EKG Gateway forenkler måten å utføre og dokumentere 12-ledende EKG-analyser på intensivavdelinger, akuttmottak, generelle avdelinger og alle andre avdelinger der pasienter overvåkes og EKG-analyse er nødvendig. Ved å koble til en standard Nihon Kohden 10-ledningskabel forbedrer nattbordmonitoren en full EKG-enhet med ECAPS12-analyseevne. Databaseadministrasjonssystemer som polaris.one mottar EKG-data for lagring og støtte av medisinsk personell for å sammenligne EKG-målinger av forskjellige Nihon Kohden EKG-enheter.

Copyright 2020  Avalon-Medical AS.

Alle rettigheter resevert. Avalon Medical AS tar ikke ansvar for feil i publiserte opplysninger eller feil i bildemateriell.

  • Facebook
  • LinkedIn
  • email icon