top of page

Vapotherm

Noninvasiv ventilasjonsstøtte

Maskefritt alternativ til CPAP/BIPAP

Vapotherm.png

Vapotherm HVNI

For å behandle symptomer på respirasjonssvikt, inkludert hyperkapni, hypoksemi og dyspné.

  • Fullstendig utvasking av CO2-rik og O2-fattig luft i øvre luftveier

  • Gir optimal alveolær ventilasjon og redusert respirasjonsarbeid

  • God evidens i flere studier

Fremmer kengerupleie og nærhet til barnet

  • Fremmer amming og nærhet til barnet

  • Ikke avhengig av tett maske og håndtering av nasale pronger

  • Ingen forstyrrende alarmer på grunn av lekkasje

  • Ingen fuktproblemer .Ny teknologi for fukting av luft

  • Mindre invasivt, forstyrrende og ubehagelig

  • Større del av energien brukes til å vokse

Sjekk ut Vapotherm online opplæring

Picture1.jpg
vapotherm.png

Dokumentasjon

Vapotherm PrecisionFlow Brochure.jpg

Brosjyre

Hi-VNI_Nyfødt_Brosjyre.jpg

Brosjyre

No Mask No Problem eBook.jpg

Brosjyre

Overlegen teknologi for 100% fukting av luftveiene og redusert motstand

Aldri mer problemer med kondensvann

Utvasking av øvre luftveier ved rask respirasjonsfrekvens og økt pustearbeid krever høy hastighet mer enn flow.

Vapotherm gir opp til seks ganger så høy hastighet som HFNC

Hi VNI teknologi.JPG
bottom of page