Copyright 2019  Avalon-Medical AS. Alle rettigheter resevert. Avalon Medical AS tar ikke ansvar for feil i publiserte opplysninger eller feil i bildemateriell.

 • facebook icon
 • linked in icon
 • email icon

vapotherm

Noninvasiv ventilasjonsstøtte

Maskefritt alternativ til nCPAP/nBIPAP

 Vapotherm HVNI

For å behandle symptomer på respirasjonssvikt, inkludert hyperkapni, hypoksemi og dyspné.

Vapotherm PrecisionFlow Brochure.jpg
 • Fullstendig utvasking av CO2-rik og O2-fattig luft i øvre luftveier

 • Gir god Alveolær ventilasjon og redusert respirasjonsarbeid

 • God evidens i flere studier

Fremmer kengerupleie og nærhet til barnet

 • Fremmer amming og nærhet til barnet

 • Ikke avhengig av tett maske og håndtering av nasale pronger

 • Ingen forstyrrende alarmer på grunn av lekkasje

 • Ingen fuktproblemer .Ny teknologi for fukting av luft

 • Mindre invasivt, forstyrrende og ubehagelig

Overlegen teknologi for 100% fukting av luftveiene

Aldri mer problemer med kondensvann

Hi-VNI_Nyfødt_Brosjyre.jpg
No Mask No Problem eBook.jpg

Utvasking av øvre luftveier ved rask respirasjonsfrekvens krever høy hastighet mer enn flow