Copyright 2019  Avalon-Medical AS. Alle rettigheter resevert. Avalon Medical AS tar ikke ansvar for feil i publiserte opplysninger eller feil i bildemateriell.

 • facebook icon
 • linked in icon
 • email icon

Vapotherm

Noninvasiv ventilasjonsstøtte

Maskefritt alternativ til nCPAP/nBIPAP

 Vapotherm HVNI

For å behandle symptomer på respirasjonssvikt, inkludert hyperkapni, hypoksemi og dyspné.

Vapotherm PrecisionFlow Brochure.jpg
 • Fullstendig utvasking av CO2-rik og O2-fattig luft i øvre luftveier

 • Gir optimal alveolær ventilasjon og redusert respirasjonsarbeid

 • God evidens i flere studier

Fremmer kengerupleie og nærhet til barnet

 • Fremmer amming og nærhet til barnet

 • Ikke avhengig av tett maske og håndtering av nasale pronger

 • Ingen forstyrrende alarmer på grunn av lekkasje

 • Ingen fuktproblemer .Ny teknologi for fukting av luft

 • Mindre invasivt, forstyrrende og ubehagelig

 • Større del av energien brukes til å vokse

Overlegen teknologi for 100% fukting av luftveiene og redusert motstand

Aldri mer problemer med kondensvann

Hi-VNI_Nyfødt_Brosjyre.jpg
No Mask No Problem eBook.jpg

Utvasking av øvre luftveier ved rask respirasjonsfrekvens og økt pustearbeid krever høy hastighet mer enn flow.

Vapotherm gir opp til seks ganger så høy hastighet som HFNC

Skjematisk NO.JPG