Copyright 2019  Avalon-Medical AS. Alle rettigheter resevert. Avalon Medical AS tar ikke ansvar for feil i publiserte opplysninger eller feil i bildemateriell.

  • facebook icon
  • linked in icon
  • email icon

Icp Raumedic

Markedets mest nøyaktige

Atraumatisk utførelse i polyurethane og dedikert duraåpner

Tysk presisjon, håndlagde og prekalibrerte katetre

"0" drift og kontinuerlig referanse mot atmosfærisk trykk

Bruksanvisning.JPG
PRESENTASJON.jpg
BROSJYRE.jpg

Sikkerhet

MR sikker 1,5 - 3 tesla

Testet etter strengeste norm

  • Etter innleggelse i hjernen: beskyttet mot statisk elektrisk lading

  • Isolerte kontakter

  • Polyurtherane

  • Titanlegering i katetertipp

  • Utstyret er isolert og kostruert mtp å elimenere statisk elektrisk lading

ASTM F2503-13