ICP Raumedic

Markedets mest nøyaktige

Atraumatisk utførelse i polyurethane og dedikert duraåpner

Tysk presisjon, håndlagde og prekalibrerte katetre

"0" drift og kontinuerlig referanse mot atmosfærisk trykk

Sikkerhet

MR sikker 1,5 - 3 tesla

Testet etter strengeste norm

  • Etter innleggelse i hjernen: beskyttet mot statisk elektrisk lading

  • Isolerte kontakter

  • Polyurtherane

  • Titanlegering i katetertipp

  • Utstyret er isolert og kostruert mtp å elimenere statisk elektrisk lading

ASTM F2503-13

Copyright 2020  Avalon-Medical AS.

Alle rettigheter resevert. Avalon Medical AS tar ikke ansvar for feil i publiserte opplysninger eller feil i bildemateriell.

  • Facebook
  • LinkedIn
  • email icon