top of page
ondal logo.png
Ondal uttakssentrale.png

GENIUS 

Medisinsk anheng med avansert funksjonalitet for medium til tung belastning med elektromagnetiske bremser

Lastekapasitet: opptil 640 kg

Motorisert bevegelse: Nei

genius.png

Dokumentasjon

genius.jpg

Brosjyre

MOTOR GENIUS 

Medisinsk anheng med variabel høyde, avansert funksjonalitet med elektromagnetiske bremser Lastekapasitet: opptil 150 kg

Motorisert bevegelse: Ja

motor_geniusaccroche_0.png

Dokumentasjon

motor genius.jpg

Brosjyre

MOTOR S90/S200 

Medisinsk anheng med variabel høyde for å frigjøre plass i pleiemiljøet

Lastekapasitet: opptil 200 kg

Motorisert bevegelse: Ja

s90-s200.png

Dokumentasjon

motor s90s200.jpg

Brosjyre

FIXED COLUMN 

Kompakt og konfigurerbar for å servere 1 eller 2 senger

Lastekapasitet: opptil 300 kg

Motorisert bevegelse: Nei

colonne_fixe.png

Dokumentasjon

fixed column.jpg

Brosjyre

TRYPODE 

Konfigurerbart distribusjonshode for medisinsk anheng

Strømforsyningsenheter: opptil 24 stikkontakter

Avsetning for medisinske væsker: opptil 16 væskekontakter

trypodeok_1_0.png

Dokumentasjon

trypode.jpg

Presentasjon

SURGIBOX 

Konfigurerbart distribusjonshode for medisinsk anheng

Strømforsyningsenheter: opptil 60 strømuttak

Avsetning for medisinske væsker: opptil 40 væskekontakter

surgibox.png

Dokumentasjon

surgibox.jpg

Brosjyre

bottom of page