New TOF Watch Sx tcm954-266118

PRODUKTET ER UTGÅTT OG IKKE MULIG Å SKAFFE FRA PRODUSENT

TOF-Watch S er et bærbart instrument som tilhører TOF-Watch utvalget av nevromuskulære monitorer. Benytter acceleromyography prinsipper og måler  nøyaktig neuromuskulær blokade produsert ved administrering av NMBA.

Lett å bruke
Trykkbryter, valgfri kalibrering og stimulering modusvalg er enkelt og praktisk. Stimulering resultatene vises umiddelbart på LCD display.

Designet for bruk i Anestesi og intensiv
TOF-Watch S er spesielt designet for å oppfylle brukernes behov på intensiv avdeling. I paralytiske, kritisk syke pasienter, gir den presis informasjon om graden av relaksering. Dette muliggjør optimal kontroll av dybden i blokkaden, fremmer raskere gjenoppretting av nevromuskulær funksjon og spontan ventilasjon og bidrar til å unngå dysfunksjon som følge av langvarige kliniske lammelser.

 

Funksjoner
TOF-Watch S innehar et komplett utvalg av stimuleringsmønstre for periodisk eller kontinuerlig program:

 •     Singel twitch (ST) - ved 0,1 eller 1 Hz
 •     Train of Four (TOF)
 •     Slow TOF (programmeres av brukeren tidsintervaller 1-60 min.)
 •     Post tetanic count (PTC)
 •     Double burst stimulering (DBS 3,3 og 3,2)

Et valgbart slow-TOF stimulering modus er tilgjengelig. Brukeren kan programmere repetisjons tidsintervallet av train of four stimulering (TOF) innenfor et område på 1 til 60 minutter.

Konstant-strøm funksjonen garanterer pålitelig stimulering selv med øket hudmotstand (opp til 5 kOhm).

TOF-Watch S har to automatiske kalibrerings moduser, et ved en forutbestemt og ett som fastlegger verdien av supramaximal stimulering. Manuell gain justering er derfor mulig.

Kostnadseffektivt
TOF-Watch S bidrar til nøyaktig NMBA dosering øker pasientsikkerheten og øker kostnadseffektivitet av behandlingen.

Locoregional anestesi
Ved å ta av transducerkabelen aktiveres TOF-Watch S som en perifer nerve stimulator. I dette modus identifiserer den tilstedeværelsen av den lokale anestesi kabelen og skifter automatisk til en lav strøm-modus.

Fordeler

 •     Raskt oppsett
 •     To valgfrie kalibrerings modi
 •     Valgfri manuell gain justering
 •     Klar, stort display
 •     Egendefinerbare standardverdier
 •     Enkel å rengjøre
 •     Varsel om lavt batteri
 •     Automatisk registrering av transducer og stimulerings kabel 
 •     Lav gjeldende modus for nervestimulering